Motivácia a sebarozvoj

Moc sexu

Úprimne priznávam, že ma najskôr kniha zaujala fialovou obálkou (mám na fialovú farbu slabosť), ale keď som sa začítala, zistila som, že držím výnimočnú knihu. O histórii aj o sexe sa toho už popísalo dosť, ale o histórii sexu na našom území teda nie…

Keď si knihu zaobstaráš, tak sa dostaneš do iných dôb, do úplne rozdielneho právneho systému a spôsobu myslenia, ako máme dnes.

"Okrem toho, že by bolo dieťa poznačené svojím nemanželským pôvodom, by aj na matku padol biľag ľahkej ženy, čím by mohla stratiť svoju česť. Ženská česť sa totiž na rozdiel od mužskej vzťahovala výlučne na jej sexuálne správanie."
Denisa Nešťáková
Autorka

Autori tejto knihy prechádzajú dejinami postupne a vysvetľujú detaily bežného sexualneho života. Zhromaždili mnoho zdrojov, z ktorých vychádzali pri písaní knihy. Prejdeš spolu s nimi obdobia stredoveku a novoveku v podstate až po súčasnosť. V knihe sa venujú rôznym praktikám, téme antikoncepcie, právnej úprave, zvykom, mnohým tabu témam, nezabudli ani na životné situácie v manželstve aj mimo neho a venujú sa aj literatúre či viere.

Kniha ti ukáže ako sa počas dejín vyvíjal pohľad na sex. Niekoľko odborníkov z rôznych oblastí sa spojilo, aby napísali túto knihu. Podarilo sa im ju napísať prehľadne a zrozumiteľne. Aj keď mám vyštudované právo a milujem literatúru, aj tak mi čítanie tejto knihy dalo veľmi veľa nových informácií.

Moje hodnotenie je 5/5
5/5

ďakujem, že už témy seksu nie sú tabu. Tak ako sa dočítaš v tejto knihe, kedysi boli a je len na nás, aby sme tento zakorenený zlozvyk zmenili.

Ďakujem @paradigma za poskytnutie recenzný výtlačok tejto úžasnej knihy.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *