• Blog,  Spolupráce

    Štatistiky

    Naša spolupráca môže vyzerať rôzne. Moje doterajšie spolupráce vyzerali rôzne – každá firma má svoj jedinečný produkt a aj koncept svojej prezentácie. Pred nadviazaním akejkoľvek spolupráce je pre mňa dôležitá komunikácia. Považujem za veľmi dôležité zistiť, aké má firma očakávania od našej spolupráce a čo všetko má byť mojim výstupom. Podľa toho určujem cenu za môj influenc-marketing.   Je pre mňa dôležitá voľnosť – môžem o firme a jej produktoch povedať presne to, čo si myslím. Moji sledovatelia sú zvyknutí na moju úprimnosť a autentickosť.   Vždy sa snažím odviesť, čo najlepšiu prácu, tak aby bola firma spokojná.  Na druhej strane si vážim svoju prácu, čas aj vynaloženú energiu vďaka,…